Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
dcera a sn, chléb se srem, zápach sry, srová mrkev,
kytka uschá, sslí doupě, stá strava, masté jídlo,
usná nascen, spavý hlásek, spat zrní, pára sčí,
slonová sť, dětský zásp, smetanový sr, plachá skorka,
široká slnice, školní besdka