Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
osřelý sn, sra je nerost, zapált srku, pospat lvance cukrem,
umněná kobla, venku je schravo, načepřená skorka,
zelená oska, ubohý srotek, snovec Přemsl, dětské ospky,
přescený roztok, neldské náslí, jez dosta, doporučená záslka