Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
hadí skot, zápach srovodíku, sbřské mrazy, horečky při ospkách,
slonové vlákno, slšet skot, spkovina na peřiny, velká spka ve mlně,
smk na slnici, dětský zásp, stnice v oku, skora koňadra, jezero vyschá,
lasčka se připlžila, spal zlostí, zabt ssla, zast oblí, rozspané
plny, olomoucké srečky