Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Uspořádejte správně vyjmenovaná slova po V.