Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zapisujte vyjmenovaná slova po V.
  1       2       
  3            
            
4      5   6         
            
7              
   8