Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
pozorujeme vdry, žvká žvkačku, vdět dívky, nedohledná vška,
vskal radostí, hrozny vna na vnici, netropte povk, dřevěné pravtko,
veselá novna, pes vl, velká vna, vr houká, Pepk vská,
těžce si zvká, vcpaná vdra, všně v čokoládě