Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
zajímavá povdka, rozvtý kvtek, vlci vjí, vly vly věnečky,
stoupal vš a vš, vskat a tropt povk, v za to nemůžete,
pje vno, švestková povdla, vkal strýci, vří hnízda,
vtat hosty, vhodit do všky, nezvklé vpětí, vkukovat z peřiny