Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
slná vchřice, vr létá neslšně, vskat a tropt povk,
rozdmchat oheň ve vhni, vtězství v btvě, závst a pcha,
zvkl si a odvkl, vrostla a zeslila, nevditelný skřítek,
vhřívat se na mtině, navnout vlnu do klubčka, děti povkují,
poslovací cvky, vset na zdi, přežvkavá zvřata, Davd a Vt,
povšené chování