Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Do vět doplňte vhodná slova.