Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zapisujte podle nápovědy vyjmenovaná slova po Z.
1   2        
       
   3      
       
 4