Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
český jazk, letiště v Ruzni, dřevěný vozček, stále zvá a zvá,
plazt se po zemi, mlsný jazček, podzmní počasí, skončit brz,
nazvat pravým jménem, vrátit se brzčko, ozvat se na dotaz,
ospale zazval, cizojazčný rozhovor, uvdíme se poztří