Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
bt doma brz, znkový plšek, jeznky a Smolček, vpláznout jazk,
letadlo vlétá z Ruzně, roznky na lvanci, vozt ptle na vozku,
pšný ciznec, ztřejší vlet, raztko na dops, zabvat se jazkovědou,
babčka zvá, brzčko se stmvá, uklzet umvárnu, popnavá rostlna,
pospaná slnice, slný vodní vr, rozvtý kvtek, pskat a vskat,
vzvat k účasti, teplý zmník