Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
zavsknutí, mč, kvtek, skorky, zmje, vheň, nábtek, čepřit se,
sčkovali, vsoká, usnal, bdlit, blzko, lšák, brz, psk,
žvkačka, spolkal, nesmsl, napnavý, chmří, lsna, odbjí,
občejný, jazk, smkat, kloptat, ptel, oml, mje, kobla,
bk, blina, povkovat, spejte, vschají, Ltomšl, staroblé,
sbrka, slnice, pelněk, ldstvo, neslšel, promchal, povdla,
přespací, odemkat, stá, jazk, zvky, napchne, vdra, bč