Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
prázdniny uplnuly, blzko bdliště, vsutá lanovka, všli na vlet,
msto v umvárně, horská bstřina, pobzet bčem, nedoslchavý sn,
košík z lka, mlnský kámen, lžařská vzbroj, mši na mtině,
klka se blští, prosvat spký psek, pomlt oblí, vbhat z příbtků,
schravý lstopad a prosnec, kldné msto, blzko mlna, vsoké zsky,
vborný vpravěč, ztřejší vlet