Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
vrobl to Zbněk, vřezat plkou, abch bl rozumný, velce se m lbí,
vstupuje tu pohádková btost, vdím neobčejné ssly, televzní vslač,
prost o poslu, Vktor vrostl, nevdaný třpt, vzvat ke spolupráci,
přibla nám práce, přibje prkénko, lže zmrzlnu, zapná si lže,
v rybářské sti, jsou po jídle sti, jsem ospalý - hodně se nazvám,
nazvat ho pravým jménem, hřbtovní zdka, český jazk se vv