Psaní i, í, y, ý po obojetných souhláskách uvnitř slov

Zdůvodňujte si pravopis. Do slov doplňujte y, ý / i, í.
Pobde u nás do ztřka.
Právě odbla dvanáctá hodina.
Přemsl odbl svoji práci.
Pepk pobl bedýnku plechem.
Slepce přespávají nejraději na bdle.
Kdo chce mt čisté ruce, musí se často mt.
Babčka je zvklá brzčko vstávat.
Nemocný zub se často vvklá.
Vsel jsem všechna koupená semnka.
Obraz vsel v obváku na blé zdi.