Slovní druhy

Uspořádejte správně názvy slovních druhů.