Slovní druhy

Přiřaďte názvy slovních druhů ke správným číslům.