Slovní druhy

Zapisujte podle nápovědy názvy slovních druhů.
                1   
2      3               
                 
  4                 
        5           
                 
  6                 
                 
     7