Slovní druhy

Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Přidejte správné příklady.