Slovní druhy

Z básně postupně vypište přídavná jména.
Díky, léto, díky
za krásné rybníky,
za oblohu pomněnkovou,
za zmrzlinu vanilkovou,
za paseku s vůní smůly,
za voňavé včelí úly,
za vážky a za čmeláky,
za hřejivé táboráky,
za kytaru rozjásanou,
za rána, co z kopců vstanou.