Slovní druhy

Doplňte neúplná slova. Z každého větného celku postupně vypište zájmena.
M už odcházme, v ještě zůstaňte.
Lstonoš m donesl dops.
Lda hrála na volu, z ramenou jí splval závoj.
Půjč m prosm lže.
Básník Jiří Žáček napsal krátkou báseň o naší řeči.
Božena Němcová mlovala prostý ld, z jejích děl nejvíce vnikla Babčka.
Narodil se v Ltomšli.
Zde jsem vrostl a mám to město rád.
Obdivuji jeho staroblá msta.
Poutají mě k němu veselé vzpomnky z dětství.