Slovní druhy

Z vět vypisujte číslovky.
      1   
2    3       
       
       
4         
       
 5