Slovní druhy

Doplňte neúplná slova. V každé větě najděte a vypište číslovku.
Lbla se m poháka O třech přadlenách.
Babčka m vprávěla poháku O sedmi neposlušnch kzlátkách.
Vprava se vrátila bez jednoho častníka.
Pěti našim sportocům blo uděleno vznamenání.
Odebráme dvoje novny.
Koupl jsem troje ponoky a rukavce.
To slovo má tři vznamy.
Vprávěl m ten příbh aspoň tisíckrát.
Dobhl do cle jako čtvrtý.
Vhověli jsme oběma žadatelům.
Cvčení bla vpracována s mnoha pravopsnými chbami.