Slovní druhy

Číslice nahraďte slovy.
      1           
2             3      
               
4      5             
               
  6     7        8      
               
  9           10