Slovní druhy

Doplňte i,í / y,ý ve slovesech.
mchat, umju se, mslit, popchovat, ozvat se, zvšoval, polla,
povkujete, neobvej, pštět, spou, poslují, slšela, krmme,
zpchnout, sčela, slbli, kloptla, slept, vzpomnáme, prosm,
zamkat, zskal, cvčíme, blská se, zmlil se, domslet si