Slovní druhy

V básni Album určete slovní druhy. Zapisujte je číslicí.
Žákovská () knížka ()
je () sbírka () známek ().
Mámě () ji () ukázat ()
velký () strach () máme ().
Jsou () v () ní () velké () hodnoty ().
Víme () o () nich ():
tátův () řemen (),
já () a () moje () kalhoty ().