Slovní druhy

Rozlište příslovce (6) a přídavná jména (2).
pěkný (), pěkně (), dobře (), dobrý (), mladý (), mladě (), mladá (),
maminčina (), dnešní (), dnes (), zítra (), zítřejší (), opatrná (). opatrně (),
zeleně (), modře (), fialová (), růžový (), doma (), domovní (), malá (),
venku (), venkovská (), obyčejný ()