Slovní druhy

V textu určujte příslovce (6), podstatná jména (1) a slovesa (5).
Jaro () se blíží () každým dnem ().
Brzy () přiletí () vlaštovky () a špačci ().
Po plotě () se neslyšně () procházejí () pavouci ().
Na zdi () domu () Zbyněk () uviděl () slunéčka () sedmitečná.
Brzičko () začne () doba () jarního setí ().
Zemědělci () budou () sít () obilí ().
Maminka () doma () vysadí () sazenice () zeleniny ().