Slovní druhy

Vyhledejte předložku a napište ji.
      1    2       
        3       
      4         
     5          
             
  6             
             
             
7