Slovní druhy

Zapište správně slova s předložkou.
(do)města , (při)práci , (u)tebe , (za)školou ,
(s)námi , (u)vozu , (v)zahradě , (k)příteli ,
(se)sestrou , (pro)nás , (na)návsi