Slovní druhy

Doplňte neúplná slova. Postupně vypište prvních osm předložek.
vedle našeho btu, večer s ldovými psněmi, mimo hlavní slnici,
mezi pchlavými bodláky, pšte do psanek, před sdlem prezdenta,
za schravého počasí, vpravt se na vlet, s osřelým dítětem,
s velkým vpětím sl, reagovat na vzvu, po jazkovém kurzu