Slovní druhy

Doplňte neúplná slova. Postupně vypište z větných celků spojky.
Brz ráno slšel Zbněk hřmění, ale odpoledne už svtilo sluníčko.
Vrazli jsme do blzkého mlna, protože jsme chtěli vdět mlnáře.
Vcházka to bla zajímavá a velmi se nám lbla.
V lstopadu vjedeme do Ltomšle nebo do Přibslavi.
Mamnka napomnala sna, aby bl ztra brzčko doma.
On nám vprávěl, že prožil báječnou dovolenou.