Slovní druhy

Vyhledejte spojku a napište ji.
   1          
      2      3   
           
4          5     
           
           
           
  6