Slovní druhy

Vypisujte z básničky citoslovce.
Žbluňky, kap, tucet žab.
Čvachty, střík, cejn a mník.
Šplouchy, kráp, mořský krab.
Cáky, šplích ve škeblích.
Bubky, bubky, bubky, perel plné trubky.
       1      
     2        
  3         4    
       5      
6             
           
    7      8