Slovní druhy

U předložených slov určete slovní druhy.
veselý
kotě
ona
hej
ale
dobře
pod
dnes
čtyři
píšeme
na
nechť
volat
au
když
maminčin
můj
první
cink
zedník
mnoho
my
kéž
v
klep
domů
utíkej
který
motá
oba
třebaže
nic
dolů
ani
jsou