Slovní druhy

Doplňte předložené poučky.
Rozlišujeme slovních druhů.
Pět slovních druhů jsou slova .
Jsou to: podstatná jména, , , a .
Zbylých pět slovnách druhů jsou slova .
Sem patří příslovce, , , a .