Podstatná jména

Doplňte ve slovech vynechané i,í / y,ý. Poté postupně vypište všechny tvary slova bylina.
Na jaře se vpravím sbrat léčivé blny.
Nejvce bln roste na mtině blzko staroblého mlna.
Blnu po blně ukládám do košíku z lka, ab se moc nepomačkaly.
Doma blnám vkidím msto na spce, kde blo dřív oblí, a usuším je.
Suché je opatrně vložím do paprového ptle a kloptám s blnami do sběrny.
Někdy se m o blnách zdá i ve spaní.

, , , , , ,