Podstatná jména

U podstatných jmen v básni určete pád.
Pane () datle (), pane () datle (),
poklepejte naší bříze ()
na obratle ()! Pane () datle ()!

Cítí prý v té jarní míze (),
neví co a neví kde,
ale je jí túúze zle...

Kampak, kam by datli () přišli,
ať si holka () nevymýšlí.
Co ji bolí, to ji bolí:
proklepat chce holí (), holí ()!

Každý den () tabletu () slunce (),
pohyb () v čerstvém větříku (),
ptačí hnízdo () na korunce () -
bude po křiku ().