Slovesa

Určete slovní druhy předložených slov.
                   1   
  2                    
                    
    3    4                
           5           
6                      
                    
                    
      7