Slovesa

Určete u každého slovesného tvaru správný čas.
Náš Rek se dal () do učení cizích řečí.
Už mňoukal (), řehtal (), teď kokrhá () a mečí. ()
Mručel () na mě: Kždý zmoudří () věkem.
Kolik řečí umím (), tolikrát jsem () Rekem!
Já jsem žasl (), dnes nestačím se divit. ()
Počítám () jen, kolik Reků brzy budu živit! ()