Slovesa

Ke slovesným osobám doplňte správná osobní zájmena.