Slovesa

Do sloves v infinitivu doplňte i,í / y,ý. Všimněte si, že slovesa v infinitivu končí na -t.
pospchat, blžit se, probhat, rozdmchat, zamřit, kloptat,
třptit se, napchnout, pšnit se, odplazt, hvzdat, vskat, přesvat,
zasčet, přespat, ubtovat se, pobhat, umvat, vzpomnat,
žvkat, zskat, sčet, pltvat, vlétnout, slšet, vmšlet