Slovesa

K infinitivům připojte tvary stejného slovesa v čase minulém, budoucím a přítomném.