Slovesa

Slovesa ze závorky napište v náležitém tvaru v čase přítomném.
Červen
Je to měsíc, který (přinášet) vůni růží, sena a sluníčka.
Na loukách (kvést) plno barevných květů.
Koroptve (vyvádět) své mladé do polí.
V přírodě lidé (uslyšet) hlas hrdličky.
Ve tmě my všichni (spatřit) světýlka svatojánských broučků.
Červen (být) poslední měsíc školy.
Dne 21. června (začínat) léto.