Slovesa

Slovesa zapište v čase přítomném a budoucím - ve stejné osobě a čísle.
Kudy chodila () () Nela do školy?
Dala se () doleva směrem k náměstí.
Tam se k ní přidala () Jana a Jirka.
Všichni zamířili () do ulice, kde byl () () obchod s hračkami.
Hned za ním zahli () doleva.
Došli () až k domu se zeleným plotem.
Odtud byla () () škola jen kousek.
Přešli () ulici a úzká pěšina je dovedla () až ke škole.