Slovesa

Ke slovesům zapište jejich infinitivy.
zasyčí -
rozplynul -
pýří se -
ubytují se -
polykáte -
uvítáme -
odemykáš -
blýskají se -
usmíváte se -
přezimují -
lízali -
pyšní se -
nasbíral jsem -
jsou -
nazývá se -