Souvětí

Doplňte vynechaná i,í / y,ý. Ve vyprávění najděte dvě souvětí a postupně u obou zapište jejich větný vzorec.
Zbněk vspal do krmtka z ptlku vše, co mu babčka dala.
V tu chvli se z lp začaly slétat skorky.
Mamnka přišla do mstnosti udělat snídani, aby se mohli snové nastit, a zároveň slšela ruch na krmtku.
Brz tam blo vmeteno.

Větný vzorec: