Souvětí

K souvětím přidávejte větné vzorce, které k nim patří.