Souvětí

Postupně ke každému souvětí zapište jeho větný vzorec.
Na první pohled můžeme poznat, že Miladka trochu kulhá.
Když byla malá, rozběhla se přes ulici za míčem a porazilo ji auto.
Báli jsme se, aby to vůbec přežila.
Nakonec se uzdravila, ale nožička jí špatně srostla.
Hloupé děti se jí posmívají nebo si s ní nechtějí hrát.

Větný vzorec: